2008 புது வருட வாழ்த்துக்கள்
உலமெங்கும் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்ற எமது உறவுகளுக்கு. எமது இதயம் கனிந்த புதுவருட வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றோம்

0 comments: