‘’நான் ரெடி நீங்கள் ரெடியா’’ பொங்கல் சாப்பிட
எங்கள் வீட்டில் பொங்கல் பொங்கி முடியும் வேளையை நெருங்கி விட்டது. தாத்தா தேவாரம் பாட ரெடி. அப்பா தேங்காய் உடைத்து பொங்கல் படையலை சுற்றி இளநீர்ரை ஊற்ற ரெடி.

அன்பு உறவுகளே பொங்களோ பொங்கல் என்று சொல்லி சாப்பிடுங்கள்.

மீண்டும் ஆரவாரம் தனது அன்பு உறவுகளுக்கு தனது தைத் திரு நாள் வாழ்த்தை தெருவிக்கின்றது.
1 comments:

said...

பொங்கலோ பொங்கல்!

இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்!