2007 ஆண்டுக்கான சிறந்த நடிகர்

இவர்கள் இலங்கையில் இருந்து தெரிவு செய்யப்பட்டது மிக்க மகிழ்ச்சி யார்என்று தான் பாரங்களேன்1 comments:

said...

இலங்கை அரசியல்வாதிகள் என்றாலே நடிகர்கள்தானே. சிறந்த நடிகருக்கு நிறைய போட்டி இருந்திருக்குமே.