இணைய தள வானொலியின் இறுவெட்டு வெளியீட்டு விழா புகைப்படங்கள்

தொடர்பான செய்தி முன்னர் தந்திருந்தேன். இறுவெட்டு விழாவில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களின் தொகுப்பு இது.

மங்கள விளக்கேற்றும் காட்சி

தாரனி,மற்றும் தினேஸ்குமார் ஆகியோர் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கும் காட்சி

தமிழோசை குழுவினர்
படங்கள் - தாசன்

0 comments: